Українською | English
usaid banner

Слово редактора

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Головний редактор

Головний редактор,
завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, академік АНВО України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальностями фтизіатрія та пульмонологія,
доктор медичних наук, професор

Петренко Василь Іванович

Шановні колеги!

Від імені редакційної ради та колегії вітаю вас на сайті журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція».

Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця заснований у 2010 році український науково-практичний журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція». Видання розраховане на широке коло читачів – лікарів та науковців у сфері фтизіатрії, пульмонології, інфектології, працівників закладів управління охорони здоров'я.

Як відомо, сьогодні без достовірної інформаційної підтримки неможливо якісно надавати медичну допомогу. Тому практичним лікарям украй необхідна виважена об'єктивна інформація, яка ґрунтується на засадах «доказової медицини».

Основна проблематика журналу – це висвітлення фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології, інфектології і суто клінічних, експериментальних досліджень. Також на сторінках нашого журналу друкуватимуться міжнародні стандарти діагностики та лікування, проблемні та дискусійні статті, інформація про фахові наукові та практичні конференції тощо.
Запрошуємо до співпраці фахівців різних спеціальностей.

Сподіваємося, що сайт журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» стане достойним поповненням медичної наукової періодики і цікавим та потрібним у роботі практичних лікарів і науковців.

Слово редактора

 

Главный редактор,
заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины, академик АНВО Украины, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности фтизиатрия и пульмонология,
доктор медицинских наук, профессор

Петренко Василий Иванович


Уважаемые коллеги!

От имени редакционного совета и коллегии приветствую вас на сайте журнала «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция».

Национальным медицинским университетом имени А.А. Богомольца основан в 2010 году украинский научно-практический журнал «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция». Издание рассчитано на широкий круг читателей – врачей и ученых в сфере фтизиатрии, пульмонологии, инфектологии, работников заведений управления здравоохранения.

Как известно, сегодня без достоверной информационной поддержки невозможно качественно оказывать медицинскую помощь. Поэтому практическим врачам очень необходимая взвешена объективная информация, которая основывается на принципах «доказательной медицины».

Основная проблематика журнала – это освещение фундаментальных исследований в отрасли фтизиатрии, пульмонологии, инфектологии и сугубо клинических, экспериментальных исследований. Также на страницах нашего журнала будут печататься международные стандарты диагностики и лечения, проблемные и дискуссионные статьи, информация о профессиональных научных и практических конференциях и тому подобное.

Приглашаем к сотрудничеству специалистов разных специальностей.
Надеемся, что сайт журнала «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция» станет достойным пополнением медицинской научной периодики и интересным и нужным в работе практических врачей и ученых.


Про журнал

Журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» як науково-практичне видання сприяє підвищенню престижу української медичної науки та формуванню нового покоління науково-педагогічних кадрів.

Детальніше

Актуальні проблеми

Туберкульоз та ВІЛ/СНІД на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Глобальним стало значне зростання захворюваності на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, а останніми роками – і наркоманії серед молоді, що зумовило вибухове розповсюдження ВІЛ-інфекції.

Детальніше


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України (Департаментом атестації кадрів МОН України) та включений до наукометричних системах Science Index та Google Scholar.

Детальніше

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Журнали видавничої групи «ВІТ-А-ПОЛ»

У взаємодії з провідними науково-освітніми медичними закладами України, професійними лікарськими об'єднаннями засновані, виходять у світ відомі та авторитетні спеціалізовані науково-практичні журнали:


Контактна інформація

ВІТ-А-ПОЛ видавнича група

ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»,
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179
Тел.: (044) 465-30-83, 278-46-69, 309-69-13
Факс: (044) 465-30-83

Завідувач секретаріату науково-практичних журналів
Ольга Миколаївна Берник
Тел.: (044) 465-30-83
Електронна пошта: journals@au.moc.lopativ

(Адреса електронної пошти захищена від спаму; її потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)

 

Додаткові контакти

Директор
Андрій Володимирович Поліщук

Фінансовий директор
Тая Петрівна Чечель
тел.: (044) 309-69-13
Електронна пошта: taisa.chechel@moc.liamg

(Адреси електронної пошти захищені від спаму; їх потрібно перенабрати самостійно; при копіюванні виникнуть помилки!)


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»