Notice: Undefined index: page in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 2
ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ. Український науково-практичний журнал
Українською | English
usaid banner

Міжнародні стандарти

 

Міжнародні стандарти діагностики та лікування туберкульозу, інших захворювань легень, ВІЛ/СНІДу.

 

 

 

Посібник з моніторингу та оцінки спільної діяльності по боротьбі з ТБ/ВІЛ

Цей посібник з моніторингу й оцінки розроблений для надання допомоги керівникам програм по боротьбі з ТБ і ВІЛ-інфекцією в організації спільних дій з боротьби з ТБ/ВІЛ. Він призначений для того, щоб полегшити збір стандартизованих даних і допомогти в інтерпретації і поширенні цих даних для удосконалення програм. Крім того, мета посібника полягає в тому, щоб забезпечити узгодженість між усіма агентствами і зацікавленими колами, залученими до діяльності по боротьбі з ВІЛ-інфекцією та ТБ, а також до спільної діяльності по боротьбі з ТБ/ВІЛ, уникаючи при цьому дублювання зусиль із збору даних; це забезпечується шляхом надання основного набору прийнятих на міжнародному рівні і стандартизованих індикаторів для моніторингу й оцінки виконання програм.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789244598191_rus.pdf

Опубліковано: 14.02.2012 10:21

 

Доповідь про глобальну боротьбу з туберкульозом, 2011 р.

В документі викладений зміст шістнадцятої доповіді стосовно глобальної боротьби з туберкульозом. Вона містить всебічну та оновлену оцінку епідемії туберкульозу та прогресу у здійсненні та фінансуванні діяльності з попередження, лікування та боротьби з ним на глобальному, регіональному та державному рівнях. Дані, надано з 198 країн, на які припадає більше 99% випадків туберкульозу у світі.

 

http://www.who.int/entity/tb/publications/global_report/gtbr2011_executive_summary_ru.pdf

 

 

 

 

Опубліковано: 13.02.2012 14:32

 

ТБ/ВІЛ: Клінічний посібник

Популярний посібник кишенькового формату для клінічного ведення ТБ, особливо в пацієнтів із супутньою ВІЛ-інфекцією. Мета цього видання призначеного для завантажених роботою клініцистів полягає у сприянні за можливості, найкращому діагностуванню й лікуванню цієї хвороби у країнах з низьким рівнем доходу, де спостерігаються висока поширеність ТБ і ВІЛ-інфекції, велика завантаженість лікарів і обмежена лабораторна підтримка. З урахуванням цих потреб у посібнику наводяться останні наукові дані про ТБ і ВІЛ у поєднанні з порадами, що базуються на великому досвіді кількох країн, найбільш охоплених цими хворобами. У посібнику наведено таблиці, схеми, переліки того, що слід і чого не слід робити, запитання і відповіді, а також численні практичні поради для швидкого отримання необхідної довідкової інформації та ухвалення правильних рішень.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9244546345_rus.pdf

Опубліковано: 11.10.2011 15:41

 

Проміжна політика щодо співпраці в галузі ТБ/ВІЛ

Цей документ допоможе працівникам охорони здоров'я зменшити спільний тягар ВІЛ і ТБ. Він пропагує зміцнення співпраці між програмами боротьби проти ТБ і проти ВІЛ/СНІДу у справі забезпечення безперервності якісної допомоги в пунктах медико-санітарного обслуговування особам, хворим на ТБ, і особам з ВІЛ/СНІДом.

 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_HTM_TB_2004.330_rus.pdf

 

 

 

Опубліковано: 11.10.2011 15:39

 

Туберкульоз. Виявлення, лікування та моніторинг по К.Томену: питання та відповіді

Друге видання цього важливого для практики авторитетного посібника забезпечує раціональну основу діагностики та лікування туберкульозу. Посібник створений колективом експертів, відповідає оригінальному формату видання Курта Томена, де увесь матеріал було згруповано у вигляді запитань і відповідей з трьох основних розділів: виявлення туберкульозу, його лікуванню й моніторингу.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9244546035_rus.pdf

 

 

 

 

 

Опубліковано: 11.10.2011 15:37

 

Посібник з епіднагляду за ВІЛ-інфекцією у хворих на туберкульоз

Посібник призначений для керівників національних програм з боротьби з туберкульозом та національних програм з боротьби з ВІЛ-інфекцією, для тих осіб, які несуть відповідальність за епіднагляд щодо ВІЛ-інфекції, а також за ухвалення рішень з організації громадської охорони здоров'я на національному й субнаціональному рівнях. Основна мета цього посібника полягає в тому, щоб обкреслити межі методів, які використовуються для оцінки поширеності ВІЛ-інфекції серед хворих на туберкульоз, і сприяти здійсненню епіднагляду за ВІЛ-інфекцією.

 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_HTM_TB_2004.339_rus.pdf 

Опубліковано: 11.10.2011 15:34

 

Посібник з моніторингу та оцінки спільної діяльності з боротьби з ТБ/ВІЛ

Об’єднання програм з боротьби з ВІЛ-інфекцією і ТБ потрібна для поліпшення послуг з діагностики, лікування та профілактики для людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією і з ТБ. Посібник з моніторингу й оцінки забезпечує це за допомогою надання методик оцінки якості, ефективності, обсягу і надання медичної та інших видів допомоги. Воно також сприятиме культурі освіти у межах програм, що забезпечують постійне поліпшення здоров'я.

 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_HTM_TB_2004.342_rus.pdf

 

 

Опубліковано: 11.10.2011 15:33

 

Посібник з програмного ведення медикаментозно-стійкого туберкульозу

Посібник містить детальний опис стратегії діагностики та ведення пацієнтів, які відбулися медикаментозно-стійкими формами туберкульозу, передусім з туберкульозом із множинною медикаментозною стійкістю. Воно складене з урахуванням важливих змін, відзначених останніми роками, і призначене для практикуючих медичних працівників та програм боротьби з туберкульозом у країнах з помірними та обмеженими ресурсами.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244546956_rus.pdf

 

 

 

 

 

 

Опубліковано: 11.10.2011 15:31

 

Керівні принципи співпраці служб з боротьби з ТБ та ВІЛ для надання допомоги споживачам ін'єкційних та інших наркотиків: інтегрований підхід

Засадничі принципи призначені для фахівців, що мають справу з тими споживачами наркотиків, які застосовують найбільш проблемні моделі вживання і піддаються найвищому ризику ВІЛ-інфекції та туберкульозу, особливо це стосується осіб, залежних від ін'єкційних наркотиків.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789214330622_rus.pdf

 

 

 

 

 

 

Опубліковано: 11.10.2011 15:28

 

Пріоритетні аспекти вивчення проблеми ТБ/ВІЛ в умовах високої поширеності ВІЛ-інфекції та обмежених ресурсів

Мета цього документа - підвищити рівень усвідомлення актуальності пріоритетних напрямів наукових досліджень з проблеми ТБ/ВІЛ (а саме щодо тих напрямів, які вимагають термінового фінансування та уваги вчених), сприяти координації інформаційно-пропагандистської роботи та стимулювати фінансування наукових досліджень. Поставлене завдання полягає в нарощуванні темпів здійснення високоякісних та інтегрованих втручань із боротьби з ТБ/ВІЛ в умовах обмежених ресурсів. У документі подано опис переглянутого порядку денного з пріоритетних наукових питань, в основі якого лежать нещодавно отримані фактичні дані шістьох ключових проблем коінфекції ТБ і ВІЛ.

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789244500309_rus.pdf 

Опубліковано: 11.10.2011 15:25


Notice: Undefined variable: page2left in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 80

Notice: Undefined variable: page1left in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 80

Notice: Undefined variable: page1right in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 80

Notice: Undefined variable: page2right in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 80

Notice: Undefined variable: nextpage in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/praktikum.php on line 80

Показані документи: 1-10

Всього документів: 10

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»