Українською | English
usaid banner

Актуальні проблеми

 

Туберкульоз та ВІЛ/СНІД на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Глобальним стало значне зростання захворюваності на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, а останніми роками – і наркоманії серед молоді, що зумовило вибухове розповсюдження ВІЛ-інфекції. Також викликає серйозну стурбованість збільшення частоти випадків хронічного обструктивного захворювання легенів та бронхіальної астми, що пов'язують з погіршенням екологічної ситуації.

Нині у світі без достовірної інформаційної підтримки неможливо якісно надавати медичну допомогу. Тому практичним лікарям украй необхідна виважена об'єктивна інформація, яка ґрунтується на засадах доказової медицини.

 

Основна проблематика журналу – це висвітлення фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології, інфектології і суто клінічних, експериментальних досліджень. На сторінках журналу друкуються міжнародні стандарти діагностики та лікування, проблемні та дискусійні статті, інформація про фахові наукові та практичні конференції.

Журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» є достойним поповненням медичної наукової періодики і цікавим та потрібним у роботі практичних лікарів та науковців.

 

 

Актуальные проблемы

 

Туберкулез и ВИЧ/СПИД на сегодня является актуальной медико-социальной проблемой не только в Украине, но и во всем мире. Глобальным стал значительный рост заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, а в последние годы – и наркомании среди молодежи, что обусловило взрывное распространение ВИЧ-инфекции. Также вызывает серьезную обеспокоенность увеличения частоты случаев хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы, что связывают с ухудшением экологической ситуации.

В настоящее время в мире без достоверной информационной поддержки невозможно качественно оказывать медицинскую помощь. Поэтому практическим врачам очень необходима взвешена объективная информация, которая основывается на принципах доказательной медицины.

 

Основная проблематика журнала – это освещение фундаментальных исследований в отрасли фтизиатрии, пульмонологии, инфектологии и сугубо клинических, экспериментальных исследований. На страницах журнала печатаются международные стандарты диагностики и лечения, проблемные и дискуссионные статьи, информация о профессиональных научных и практических конференциях.

Журнал «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция» является достойным пополнением медицинской научной периодики и интересным и нужным в работе практических врачей и ученых.

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»