Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(1) // 2010

 

Обкладинка

 

1. ПРИВІТАННЯ

 

Шановні колеги та читачі!

З.М. Митник

Шановні колеги та читачі!

Щиро вітаю вас із виходом у світ першого числа науково-практичного журналу «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», що є важливим внеском у підвищення престижу української медичної науки та формування нового покоління науково-педагогічних кадрів. Актуальність нового видання зумовлена тим, що проблеми, які висвітлюються на його сторінках, належать до найпоширеніших та водночас до найскладніших у системі охорони здоров’я.
Сподіваюся, що журнал, започаткований Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, стане джерелом найновішої науково-медичної інформації та поширюватиме досвід передових вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, лікувальних центрів. Упевнений, що публікації в журналі будуть корисні для підвищення кваліфікації як молодих лікарів, так і досвідчених професіоналів.
Щиро бажаю творчому колективу часопису високого рівня публікацій, зацікавленої читацької аудиторії та успіхів задля зміцнення здоров’я нації!

 

Міністр охорони здоров’я України

З.М. Митник

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. ПРИВІТАННЯ

 

Шановні колеги!

В.Ф. Москаленко

Шановні колеги!

Потужне становлення інформаційних технологій всебічно сприяє розвитку фундаментальних досліджень, накопиченню і раціональному використанню наукових ресурсів та обміну науковими здобутками.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця надає великого значення впровадженню сучасних інформаційних методів у науковій та педагогічній сферах. До них по праву належить заснування нових науково-практичних журналів, зокрема й електронних, які акумулюють наші досягнення, висвітлюють творчий науковий пошук співробітників університету.
З приємністю відзначаю, що велика родина наукових видань університету поповнюється дуже важливим проектом — журналом «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція». Ініціатором створення видання виступила кафедра фтизіатрії на чолі з професором В.І. Петренком.
Як відомо, туберкульоз, легеневі захворювання, ВІЛ-інфекція є складними медико-соціальними проблемами національної охорони здоров’я. Поширеність цих захворювань та їхня загрозлива динаміка спонукають державну систему охорони здоров’я, наукові школи провідних інститутів та університетів до продовження глибоких, системних досліджень з метою вивчення патогенезу, вироблення єдиних стандартів діагностики й лікування, створення фундаменту для проведення масштабних інформаційно-освітніх кампаній задля попередження цих небезпечних хвороб.
Ґрунтуючи свою роботу на вагомій науково-дослідній базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, редакційна колегія журналу має все необхідне, щоб зробити видання сучасним, високонауковим і практичним.
Щиро бажаю творчих успіхів!

 

З повагою

Ректор Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця,
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор

В.Ф. Москаленко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. ПРИВІТАННЯ

 

Шановні колеги!

В.І. Петренко

Шановні колеги!
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця заснував новий український науково-практичний журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція». Журнал розрахований на широке коло читачів — лікарів та науковців у сфері фтизіатрії, пульмонології, інфектології, працівників закладів управління охорони здоров’я.
Туберкульоз та ВІЛ/СНІД на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Глобальною проблемою стало значне зростання захворюваності на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, а останніми роками — і наркоманії серед молоді, що зумовило вибухове розповсюдження ВІЛ-інфекції. Також однією із важливих проблем є зростання у світі частоти випадків хронічного обструктивного захворювання легенів та бронхіальної астми, що пов’язують з погіршенням екологічної ситуації.
Нині у світі без достовірної інформаційної підтримки неможливо якісно надавати медичну допомогу. Тому практичним лікарям украй необхідна виважена об’єктивна інформація, яка ґрунтується на засадах «доказової медицини».
Основна проблематика журналу — це висвітлення фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології, інфектології і суто клінічних, експериментальних досліджень. Також на сторінках нашого журналу друкуватимуться міжнародні стандарти діагностики та лікування, проблемні та дискусійні статті, інформація про фахові наукові та практичні конференції тощо.
Запрошуємо до співпраці фахівців різних спеціальностей.
Сподіваємося, що новий журнал стане достойним поповненням медичної наукової періодики і цікавим та потрібним у роботі практичних лікарів та науковців.

 

Головний редактор, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця

В.І. Петренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Туберкульоз — актуальна проблема в Україні

В.Ф. Москаленко, В.І. Петренко, Р.Г. Процюк, Д.Г. Донець

Проаналізовано епідемічну ситуацію з туберкульозу у світі та Україні. Захворюваність на туберкульоз в Україні від 1992 р. до 2005 р. збільшилася у 2,4 разу (від 35,0 на 100 тис. населення в 1992 р. до 84,5 в 2005 р.). Показник смертності зріс у 2,7 разу (від 9,5 випадку на 100 тис. населення в 1992 р. до 25,3 в 2005 р.).
З 2006 р. спостерігається повільне зменшення захворюваності та смертності. В 2009 р. захворюваність на туберкульоз становила 72, 2 на 100 тис. населення, що на 13,6 % менше порівняно з 2005 р., а рівень смертності знизився за цей період на 28,1 % (від 25,3 випадку на 100 тис. населення у 2005 р. до 18,2 у 2009 р.).

Ключові слова: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, захворюваність, смертність.

 

Туберкулез — актуальная проблема в Украине

В.Ф. Москаленко, В.И. Петренко, Р.Г. Процюк, Д.Г. Донец

Проанализирована эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире и Украине. Заболеваемость туберкулезом в Украине с 1992 г. по 2005 г. увеличилась в 2,4 раза (с 35,0 на 100 тыс. населения в 1992 г. до 84,5 в 2005 г.). Показатель смертности увеличился в 2,7 раза (с 9,5 случая на 100 тыс. населения в 1992 г. до 25,3 в 2005 г.).
С 2006 года отмечается постепенное уменьшение заболеваемости и смертности. В 2009 г. заболеваемость туберкулезом составляла 72,2 на 100 тыс. населения, что на 13,6 % меньше по сравнению с 2005 г., а уровень смертности снизился за этот период на 28,1% (с 25,3 случая на 100 тыс. населения в 2005 г. до 18,2 у 2009 г.).

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

Проблеми ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в Україні

С.О. Черенько, Л.В. Щербакова

Наведено результати аналізу епідеміологічної ситуації щодо ко-інфекції туберкульоз/СНІД в Україні за період з 2000 до 2009 р. включно, а також причин та термінів смерті хворих від ко-інфекції. Встановлено, що головними причинами неточної інформації щодо епідеміологічних показників та високого рівня летальності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ є дефекти диспансерного спостереження за хворими в центрах СНІДу та недостатня співпраця між фтизіатричною службою і службою профілактики й боротьби зі СНІДом на регіональному рівні.

Ключові слова: Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, захворюваність, причини смертності.

 

Проблемы ко-инфекции туберкулез/ВИЧ в Украине

С.А. Черенько, Л.В. Щербакова

Приведены результаты анализа эпидемиологической ситуации касательно ко-инфекции туберкулез/СПИД в Украине за период с 2000 по 2009 г. включительно, а также причин и сроков смерти от ко-инфекции. Установлено, что основной причиной некачественного собирания эпидемиологических показателей и высокого риска летальности от ко-инфекции туберкулез/ВИЧ являются дефекты диспансерного наблюдения за больными в центрах СПИДа и недостаточное сотрудничество между фтизиатрической службой и службой профилактики и борьбы со СПИДом на региональном уровне.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 

Международные стандарты оказания противотуберкулезной помощи

International Standards for Tuberculosis Care

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Клітинні реакції в бронхолегеневій системі хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Є.М. Нейко , П.Р. Герич, М.М. Островський, Л.М. Томащук, І.В. Гатайло, Л.Д. Мигович

Мета — вивчення клітинних реакцій у бронхолегеневій системі хворих.
Матеріали та методи. На матеріалі бронхоальвеолярної рідини (БАР) у 60 пацієнтів вивчено клітинні реакції в бронхоальвеолярному комплексі під час загострення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) ІІ і ІІІ стадії. Пацієнтів було рандомізовано на дві групи відповідно до стадії хвороби. Визначали кількісний склад клітинних елементів у БАР, фагоцитарну і біоцидну активність альвеолярних макрофагів (АМ), нейтрофільних гранулоцитів (НГ) у периферійній крові.
Результати та обговорення. Встановлено, що імунологічні порушення, які розвиваються у хворих на ХОЗЛ під час загострення, співвідносяться як зі змінами клітинного складу місцевого імунного захисту, так і з їхнім функціональним станом. Рецидиви загострення призводять до зростання вмісту НГ у БАР та периферійній крові, зниження їхньої функціональної активності (згідно з СНТ-тестом і показниками фагоцитозу) у БАР і периферійній крові, що вказує на неоднозначні процеси, які відбуваються в системі місцевого захисту бронхолегеневого комплексу.
Висновки. Особливості клітинної ланки місцевого імунітету в бронхоальвеолярному просторі при ХОЗЛ залежать від багатьох чинників, зокрема від виразності запального процесу і стадії хвороби.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, бронхоальвеолярна рідина, фагоцитоз,нейтрофіли, альвеолярні макрофаги.

 

Клеточные реакции в бронхолегочной системе больных хронической обструктивной болезнью легких

Е.М. Нейко , П.Р. Герич, М.М. Островский, Л.М. Томащук, И.В. Гатайло, Л.Д. Мигович

Цель — изучить клеточные реакции в бронхолегочной системе больных хронической обструктивной болезнью легких.
Материалы и методы. На материале бронхоальвеолярной жидкости (БАЖ) у 60 больных изучены клеточные реакции в бронхоальвеолярном комплексе при обострении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) ІІ и ІІІ стадии. Больные были рандомизированы на две группы в соответствии со стадиями болезни. Изучали количественный состав клеточных элементов в бронхоальвеолярной жидкости, фагоцитарную и биоцидную активность альвеолярных макрофагов (АМ) и нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в периферической крови.
Результаты и обсуждение. Установлено, что иммунологические нарушения, которые развиваются у больных с ХОБЛ во время обострения, соотносятся как с клеточным составом местной иммунной защиты, так и с их функциональным состоянием. Рецидивы обострений приводят к нарастанию количественного содержания НГ в БАЖ и периферической крови, снижению их функциональной активности (согласно показателям СНТ-теста и фагоцитоза) в БАЖ и периферической крови, что указывает на неоднозначные процессы, происходящие в системе местной защиты бронхолегочного комплекса.
Выводы. Особенности клеточной звена местного иммунитета в бронхоальвеолярном пространстве при ХОБЛ зависят от многих факторов, в том числе от выраженности воспалительного процесса и стадии заболевания.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Аналіз ефективності лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні за результатами когортних спостережень

Н.М. Нізова, І.П. Колеснікова, А.О. Боброва, О.О. Курпіта, Т.В. Степанова, С.В. Рябоконь, А.В. Александрін

Мета роботи — проаналізувати когорти пацієнтів, які розпочали АРТ в Україні від початку її широкомасштабного впровадження, та визначити статистичні показники її ефективності через 12 міс лікування.
Матеріали та методи. Застосовано когортний аналіз та статистичний метод обробки даних, отриманих під час періодичних спостережень за групою пацієнтів, які розпочали АРТ в Україні із серпня 2004 р.
Результати та обговорення. За результатами когортних спостережень за  групою пацієнтів, які розпочинали лікування, представлено узагальнені дані про ефективність АРТ у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в Україні.
Висновки. Через 5 років від початку АРТ продовжують її отримувати майже 70 % пацієнтів, з них 80 % мають функціональний статус «працездатний», що свідчить про позитивну соціально-економічну модель супроводу хворих на ВІЛ/СНІД на основі командного мультидисциплінарного підходу, що гармонійно поєднує медичні та немедичні складові.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, лікування, ефективність лікування.

 

Анализ эффективности лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине по результатам когортных исследований

Н.Н. Низова, И.П. Колесникова, А.О. Боброва, Е.А. Курпита, Т.В. Степанова, С.В. Рябоконь, А.В. Александрин

Цель работы — проанализировать кагорты пациентов, которые начали АРТ в Украине с начала ее широкомасштабного внедрения, и определить статистические показатели ее эффективности через 12 мес лечения.
Материалы и методы. Был использован когортный анализ и статистический метод обработки данных, полученных во время периодических наблюдений за группой пациентов, которые начали АРТ в Украине с августа 2004 г.
Результаты и обсуждение. По результатам когортных наблюдений за группой пациентов, которые начинали лечение, представлены обобщенные данные об эффективности АРТ у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Украине.
Вывод. Через 5 лет от начала АРТ продолжают ее получать практически 70 % пациентов,  из них 80 % имеют функциональный статус «трудоспособный», что свидетельствует о позитивной социально-экономической модели сопровождения больных ВИЧ/СПИДом на основании командного мультидисциплинарного подхода, который гармонично объединяет медицинские и немедицинские составляющие.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Регуляція специфічного клітинного імунітету у дорослих хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень

В.І. Петренко, Ю.А. Варченко

Мета роботи — вивчення кількісного розподілу інтерлейкінів (ІЛ-2, γ-ІФН, ФНП-α), IgE та показників специфічного імунітету у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми туберкульозного процесу порівняно зі здоровими донорами з негативною та гіперергічною реакцією на пробу Манту.
Матеріали та методи. У статті проаналізовано рівні імунорегуляторних цитокінів у сироватці крові ІЛ-2, γ-ІФН, ФНП-α та рівень IgE за допомогою імуноферментного аналізу та вміст лімфоцитів (CD2+), Т-лімфоцитів (CD3+), Т-лімфоцитів-хелперів (CD4+), Т-лімфоцитів кілерів/супресорів (CD8+), НK-клітин (CD16+), активованих В-лімфоцитів (CD22+) методом визначення популяцій лімфоцитів (CD) за допомогою моноклональних антитіл, у хворих з уперше діагностованим (ВДТБЛ) вогнищевим (5 осіб), інфільтративним (42 особи) та дисемінованим (4 особи) туберкульозом легень порівняно зі здоровими донорами з негативною (15 осіб) та гіперергічною реакціями на пробу Манту (12 осіб).
Результати та обговорення. Клінічна картина туберкульозу супроводжується спільними імунологічними ознаками, незалежно від форми ВДТБЛ, а саме: зниженням рівня γ-ІФН, відносного рівня лімфоцитів (CD2+) і підвищенням рівня НK-клітин. Поєднання зазначених вище імунних змін відповідає картині вогнищевого ВДТБЛ. Інфільтративний ВДТБЛ характеризується активацією специфічного гуморального імунітету, що супроводжується підвищенням активованих В-лімфоцитів (СD22+). Дисемінований туберкульоз характеризується різким пригніченням усіх показників специфічного імунітету (зниженням числа Т-лімфоцитів кілерів/супресорів і активованих В-лімфоцитів). Спільною ознакою для здорових осіб з гіперергічною реакцією на пробу Манту та хворих на ВДТБЛ є зниження продукції γ-ІФН. Підвищення продукції IgE у хворих з інфільтративним та дисемінованим ВДТБЛ, ймовірно, пов’язано з пригніченням антагоністичного впливу γ-ІФН на ІЛ-4, який активує вироблення IgE.
Висновки. Пусковим механізмом порушення імунорегуляції специфічного клітинного імунітету у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень є зниження продукції γ-ІФН, що відбувається до появи клінічної картини туберкульозу ще на етапі інфікування. Більш тяжкій, поширеній клінічній формі ВДТБЛ відповідають більш виражені зміни показників специфічного клітинного імунітету.

Ключові слова: туберкульоз легень, дорослі хворі, інфіковані туберкульозом, клітинний імунітет.

 

Регуляция специфического клеточного иммунитета у взрослых больных с впервые диагностированным туберкулезом легких

В.И. Петренко, Ю.А. Варченко

Цель работы — изучить количественное распределение интерлейкинов (ИЛ-2, γ-ИФН, ФНО-α), IgE и показателей специфического иммунитета у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких в зависимости от клинической формы туберкулеза легких в сравнении со здоровыми донорами с негативной и гиперергической реакцией на пробу Манту.
Материалы и методы. В статье проанализированы уровни иммунорегуляторных интерлейкинов в сыворотке крови: ИЛ-2, γ-ИФН, ФНО-α и уровень IgE с помощью иммуноферментного анализа, а также содержание лимфоцитов (CD2+), Т-лимфоцитов (CD3+), Т-лимфоцитов-хелперов (CD4+), Т-лимфоцитов киллеров/супрессоров (CD8+), НK-клеток (CD16+), активированых
В-лимфоцитов (CD22+) методом определения популяций лимфоцитов (CD) с помощью моноклональниых антител, у больных с впервые диагностированным (ВДТБЛ) очаговым (5 человек), инфильтративным (42 человека) и диссеминированным (4 человека) туберкулезом легких в сравнении со здоровыми донорами с негативной (15 человек) и позитивной реакциями на пробу Манту (12 человек).
Результаты и обсуждение. Клиническая картина туберкулеза сопровождается общими иммунологическими признаками, независимо от формы ВДТБЛ, а именно: снижением уровня γ-ИФН, относительного числа лимфоцитов (CD2+) и повышением содержания НK-клеток. Сочетание вышеуказанных иммунных изменений соответствует картине очагового ВДТБЛ. Инфильтративный
ВДТБЛ характеризируется активацией специфического гуморального иммунитета, что сопровождается повышением активированных В-лимфоцитов (СD22+). Диссеминированный туберкулез характеризируется резким угнетением всех показателей специфического иммунитета (снижением числа Т-лимфоцитов киллеров/супрессоров и активированных В-лимфоцитов). Общим признаком для здоровых лиц с гиперергической реакцией на пробу Манту и больных с ВДТБЛ является снижение продукции γ-ИФН. Повышение продукции IgE у больных с инфильтративным и диссеминированным ВДТБЛ, вероятно, связано с угнетением антагонистического влияния γ-ИФН на ИЛ-4, который активирует выработку IgE.
Выводы. Пусковым механизмом нарушения специфического клеточного иммунитета является снижение продукции γ-ИФН, что происходит до появления клинической картины туберкулеза еще на этапе инфицирования. Более тяжелой, распространенной клинической форме ВДТБЛ соответствуют более выраженные изменения показателей специфического клеточного иммунитета.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Застосування методів аналітичної епідеміології для дослідження поширення туберкульозу

Ю.Г. Пустовий, М.Г. Долинська, Н.А. Гріцова, В.В. Баранова

Мета. Сучасні тенденції епідеміології диктують зміни у системі контролю за туберкульозною інфекцією, одним з найважливіших ланцюгів стає фокус на групи ризику. Отже, розвиток захворювання на туберкульоз відбувається як за законами епідеміології інфекційних, так й неінфекційних захворювань.
Матеріали та методи. Проаналізовано питому вагу груп ризику серед вперше виявлених хворих. Згідно з концепцією класичної епідеміології досліджено відносний (RR), атрибутивний (AR) та популяційний атрибутивний (PAR) ризик головних чинників ризику.
Результати та обговорення. Низький рівень прибутків та безробіття виявилися найпотужнішими чинниками ризику туберкульозу (спостерігалися у 52,3—69,1 % хворих). Найчастішими медичними чинниками були ВІЛ-інфекція (2,4—3,5 %) та цукровий діабет (1,7—3,2 %). При зіставленні одержаних результатів було встановлено, що вплив соціальних чинників на розвиток туберкульозу є найсуттєвішим. Але серед ВІЛ-інфікованих AR захворювання сягав до 97 %, а RR 30,7. Отже, цей чинник ризику є майже винятковою причиною захворювання серед людей, які зазнають його дії.
За нинішніх умов облік чисельності категорій ризику не може вважатися точним та потребує суттєвого вдосконалення.

Ключові слова: туберкульоз, захворюваність, відносний, атрибутивний, популяційний атрибутивний ризик.

 

Использование методов аналитической эпидемиологии для исследования распространения туберкулеза

Ю.Г. Пустовой, М.Г. Долинская, Н.А. Грицова, В.В. Баранова

Цель. Современные тенденции эпидемиологии диктуют изменения в системе контроля за туберкулезной инфекцией, одним из важнейших звеньев которой является фокус на группы риска. Можно считать, что развитие туберкулеза происходит по законам эпидемиологии как инфекционных, так  и неинфекционных заболеваний.
Материалы и методы. Проанализирована представленность групп риска среди впервые выявленных больных туберкулезом. Согласно концепциям классической эпидемиологии исследованы относительный (RR), атрибутивный (AR) и популяционный атрибутивный (PAR) риск основных факторов.
Результаты и обсуждение. Низкий уровень доходов и безработица оказались наиболее значительными факторами риска туберкулеза (выявлены у 52,3—69,1 % больных). Наиболее распространенными медицинскими факторами были ВИЧ-инфекция (2,4—3,5 %) и сахарный диабет (1,7—3,2 %). Сопоставление полученных результатов выявило более существенное влияние на развитие туберкулеза социальных факторов риска. Однако среди ВИЧ-позитивных лиц AR заболевания достигал до 97 %, а RR 30,7, что позволяет считать ВИЧ-инфекцию практически исключительной причиной заболевания в этой категории.
В настоящее время учет категорий риска не может считаться точным и требует существенной доработки.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Вивчення змін психоемоційного статусу хворих на туберкульоз та його взаємозв’язок з ефективністю протитуберкульозної терапії на стаціонарному етапі

O.K. Асмолов, Н.А. Герасимова, А.В. Капрош, О.А. Бабуріна

Мета — вивчити взаємозв’язок між змінами в нервово-психічній сфері хворих на туберкульоз і перебігом хвороби та ефективністю протитуберкульозної терапії.
Матеріали та методи. У обстеженні взяли участь 100 хворих на туберкульоз. Їх розподілено на 4 групи по 25 хворих у кожній: 1-ша — з туберкульозним менінгітом; 2-га — з уперше діагностованим туберкульозом легень, непоширеним; 3-тя — з туберкульозом на тлі хронічного алкоголізму; 4-та — з туберкульозом на тлі ін’єкційної наркоманії. У пацієнтів 2-ї групи, крім загальноприйнятих методів обстеження, використовували психологічне тестування (ЛОБІ).
Результати та обговорення. За результатами обстеження у всіх групах хворих було виділено два основних види порушень: психози та нервово-психічні порушення невротичного реєстру. У 2-й групі, згідно з результатами тесту ЛОБІ, зменшилася кількість хворих із гармонійним типом ставлення до захворювання та лікування (від 56,2 до 37,3 %) і збільшилася кількість пацієнтів з апатичним (відповідно 1,1 та 10,3 %), ейфоричним (від 0 до 21 %) та анозогнозичним (від 2,2 до 16,7 %) типами.
Висновки. Отримані дані дають підстави рекомендувати для посилення ефективності лікування хворих на туберкульоз психологічну корекцію за допомогою різних методів психотерапії.

Ключові слова: туберкульоз, психоемоційні порушення, психози, тест ЛОБІ.

 

Изучение изменений психоэмоционального статуса больных туберкулезом и его взаимосвязь с эффективностью противотуберкулезной терапии на стационарном этапе

А.K. Асмолов, Н.А. Герасимова, А.В. Капрош, Е.А. Бабурина

Цель — изучение взаимосвязи между изменениями в нервно-психической сфере больных туберкулезом, течением болезни и эффективностью противотуберкулезной терапии.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 больных туберкулезом, которые были разделены на 4 группы по 25 человек в каждой: 1-я — с туберкулезным менингитом; 2-я — с впервые диагностированым туберкулезом легких, нераспространенным; 3-я — с туберкулезом на фоне хронического алкоголизма; 4-я — с туберкулезом на фоне инъекционной наркомании. Во 2-й группе пациентов, кроме общепринятых методов обследования, использовали психологическое тестирование (тест ЛОБИ).
Результаты и обсуждение. По результатам обследования во всех группах больных было выделено 2 основных вида нарушений: психозы и нервно-психические нарушения невротического реестра. Во 2-й группе уменьшилось количество больных с гармоническим типом отношения к своей болезни и лечению (с 56,2 до 37,3 %) и увеличилось количество пациентов с апатическим (с 1,1 до 10,3 % ), эйфорическим (с 0 до 21 %) и анозогнозическим (с 2,2 % до 16,7 %) типами.
Выводы. Полученные данные позволяют рекомендовать для усиления эффективности лечения больных туберкулезом психологическую коррекцию с помощью различных методов психотерапии.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Показники мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз, саркоїдоз і рак легень

М.М. Савула, Н.С. Кравченко

Мета роботи — порівняльний аналіз стану мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) з урахуванням факторів ризику остеопорозу у хворих на туберкульоз, саркоїдоз і рак легень.
Матеріали та методи. Обстежено 108 хворих (30 хворих з  туберкульозом легень, 43 — з саркоїдозом, 35 — з раком легень). Денситометрію поперекового відділу хребта проведено за допомогою рентгенівського двофотонного денситометра ДРХ-А (Lunar Corp., США).
Результати та обговорення. Зміни МЩКТ частіше виявляли у хворих на рак легень (85,7 %) і туберкульоз (83,3 %). Остеопенічний синдром переважав у хворих на туберкульоз ( 70,0 %), а найпомітніше зниження МЩКТ — у хворих на рак легень (48,6 %). При саркоїдозі, переважно з хронічним перебігом, була значна кількість пацієнтів з підвищеною МЩКТ (27,9 %). Із чинників ризику остеопенічного синдрому у хворих на туберкульоз і рак вагомим було зловживання алкоголем, у хворих на саркоїдоз — зниження вентиляційної здатності легень.
Висновки. Зміни МЩКТ можливі при всіх вивчених захворюваннях і часто не корелювали із загальновизнаними факторами ризику. Тому для призначення коригуючої терапії необхідно провести денситометричне обстеження хворих.

Ключові слова: мінеральна щільність кісткової тканини, чинники ризику, туберкульоз, саркоїдоз, рак легень.

 

Показатели минеральной плотности костной ткани у больных туберкулезом, саркоидозом и раком легких

М.М. Савула, Н.С. Кравченко

Цель работы — сравнительный анализ состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ), с учетом факторов риска остеопороза у больных на туберкулез, саркоидоз и рак легких.
Материалы и методы. Обследовано 108 больных (30 больных с туберкулезом легких, 43 — с саркоидозом, 35 — с раком легких). Денситометрию поясничного отдела позвоночника проведено с помощью рентгеновского  двохфотонного денситометра ДРХ-А (Lunar Corp, США).
Результаты и обсуждение. Изменения МПКТ чаще всего констатированы у больных раком легких (85,7 %) и туберкулезом (83,3 %). Остеопенический синдром преобладал у больных туберкулезом (70,0 %), а наиболее выраженное снижение МПКТ — у больных раком легких (48,6 %). При саркоидозе, преимущественно с хроническим течением, был высокий удельный вес лиц с повышенной МПКТ (27,9 %). Среди больных туберкулезом и раком легких со сниженной МПКТ преобладали лица, злоупотребляющие алкоголем, при саркоидозе это были больные с дыхательной недостаточностью.
Выводы. Изменения МПКТ возможны при всех изученных заболеваниях и часто не коррелировали из общепринятыми факторами риска. Поэтому для назначения коррегирующей терапии необходимо провести денситометрическое обследование больных.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Причини, частота і характер рецидивів туберкульозу у Тернопільській області

Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, О.І. Градова, Ю.С. Заводович, Г.І. Дем’янова, Н.Б. Пелехат, С.О. Білик

Мета роботи — вивчити причину, частоту і характер рецидивів туберкульозу у Тернопільській області за 2006—2009 роки.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз за даними історій хвороб частоти рецидивів, показників захворюваності на туберкульоз у 104 пацієнтів, які лікувалися в обласному туберкульозному диспансері в 2006—2009 роках. Серед них переважали особи працездатного віку, які не мають постійної роботи, — 65 (62,5 %) та пенсіонери (22,1 %).
Результати та обговорення. Встановлено, що за всіх форм активного туберкульозу кількість випадків рецидивів зменшилася з 174 до 122, а захворюваність — з 15,8 до 11,2 на 100 тис. населення. Серед хворих на туберкульоз легень — відповідно з 150 до 111 та з 13,6 до 10,2 на 100 тис. населення. Основні причини рецидивів: особливості перебігу хвороби та супутні захворювання (хронічне обструктивне захворювання легенів, хронічна патологія печінки та шлунка, бронхіальна астма, цукровий діабет) — 35,6 %, недбале ставлення до здоров’я — 26 %, зловживання алкоголем, наркотиками, куріння — 26 %.
Висновки. Для зменшення частоти рецидивів туберкульозу треба проводити інтенсивніший курс комплексної терапії з урахуванням супутніх захворювань, ускладнень та шкідливих звичок. Украй потрібно активізувати санітарно-освітню роботу з метою формування відповідального ставлення хворого до свого здоров’я.

Ключові слова: рецидиви туберкульозу, захворюваність, причини виникнення.

 

Причины возникновения, частота и характер рецидивов туберкулеза в Тернопольской области

Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, О.И. Градова, Ю.С. Заводович, Г.И. Демянова, Н.Б. Пелехат, С.О. Билык

Цель работы — изучить причины, частоту и характер рецедивов туберкулеза в Тернопольской области за 2006—2009 годы
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ по данным историй болезни частоты рецидивов, показателей заболеваемости туберкулезом у 104 пациентов, которые лечились в областном туберкулезном диспансере в 2006—2009 годах. Среди них превалировали лица трудоспособного возраста, которые не имели постоянной работы, — 65 (62,5 %) и пенсионеры (22,1 %).
Результаты и обсуждение. Установлено, что при всех формах активного туберкулеза количество случаев рецидивов уменьшилось с 174 до 122, а заболеваемость — с 15,8 до 11,2 на 100 тыс. населения. У больных туберкулезом легких — соответственно с 150 до 111 и с 13,6 до 10,2 на 100 тыс. населения. Основные причины рецидивов: особенности течения болезни и сопутствующие заболевания (хроническое обструктивное заболевание легких, хроническая патология  печени и желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет) — 35,6 %, небрежное отношение к своему здоровью — 26 %, зло-употребление алкоголем, наркотиками, курение — 26 %.
Выводы. Для уменьшения частоты рецидивов туберкулеза необходимо проводить более интенсивный курс комплексной терапии с учетом сопутствующих заболеваний, осложнений и вредных привычек. Следует активизировать санитарно-просветительную работу с целью формирования ответственного отношения больного к своему здоровью.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Туберкульоз і пневмонії у ВІЛ-позитивних пацієнтів: аналіз захворюваності

В.С. Гойдик, Н.С. Гойдик, Л.І. Ковтунович, С.К. Сервецький, А.І. Гоженко

Мета — встановлення закономірностей між захворюваністю на туберкульоз дорослого населення України та ВІЛ-позитивних пацієнтів.
Матеріали та методи. Проаналізовано статистичні дані про поширення туберкульозу серед дорослого населення країни і проведено порівняння з даними обстеження та захворюваності на туберкульоз ВІЛ-позитивних пацієнтів. Вивчено 5872 відвідування фтизіатра в поліклініці Одеського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом (ОЦПБ СНІД) і 1654 історії хвороби пацієнтів, що лікувалися в стаціонарному відділенні ОЦПБ СНІД у період від 2006 до 2009 р.
Результати та обговорення. Встановлено, що захворюваність на туберкульоз ВІЛ-позитивних пацієнтів, виписаних зі стаціонару з поліпшенням, корелює з рівнем захворюваності дорослого населення України. Водночас серед померлих пацієнтів кількість випадків виявленого туберкульозу зростає, попри зменшення в 2009 р. рівня захворюваності на туберкульоз по країні.
Висновки. Існує залежність між поширенням туберкульозу серед усього населення й ВІЛ-позитивних пацієнтів, що свідчить про необхідність в удосконаленні ранньої діагностики туберкульозу у ВІЛ-позитивних пацієнтів, оскільки задавнені форми в більшості випадків призводять до летального наслідку, а також про перспективність подальшого вивчення окремих форм туберкульозу, особливо таких, що супроводжуються бактеріовиділенням, як найбільш соціально значущих.

 

Туберкулез и пневмонии у ВИЧ-позитивных пациентов: анализ заболеваемости

В.С. Гойдык, Н.С. Гойдык, Л.И. Ковтунович, С.К. Сервецкий, А.И. Гоженко

Цель — установление закономерностей между уровнем заболеваемости туберкулезом взрослого населения Украины и ВИЧ-позитивных пациентов.
Материалы и методы. Были проведены анализ статистических данных о распространенности туберкулеза у взрослого населения страны и сравнение с данными обследования и заболеваемости туберкулезом ВИЧ-позитивных пациентов. Изучено 5872 посещения фтизиатра в поликлинике Одесского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ОЦПБ СПИД) и 1654 истории болезни пациентов, лечившихся в стационарном отделении ОЦПБ СПИД в период с 2006 по 2009 г.
Результаты и обсуждение. Установлено, что заболеваемость туберкулезом ВИЧ-позитивных пациентов, выписанных из стационара с улучшением, коррелирует с уровнем заболеваемости взрослого населения Украины. В то же время среди умерших пациентов количество случаев выявленного туберкулеза продолжает расти, несмотря на уменьшение в 2009 г. уровня заболеваемости по стране.
Выводы. Существует зависимость между уровнем распространения туберкулеза у всего населения и ВИЧ-позитивных пациентов, что свидетельствует о необходимости совершенствования ранней диагностики туберкулеза у ВИЧ-позитивных пациентов, так как запущенные формы в большинстве случаев приводят к летальному исходу, а также о перспективности дальнейшего изучения отдельных форм туберкулеза, особенно сопровождающихся бактериовыделением, как наиболее социально значимых.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця залежно від верифікації Chlamydophila pneumonia

М.М. Островський, О.І. Варунків

Мета — оцінка клінічного перебігу негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця залежно від верифікації Chlamydophila pneumonia.
Матеріали та методи. Проведено поглиблене клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження 102 пацієнтів із негоспітальною пневмонією віком від 50 до 65 років.
Результати та обговорення. Негоспітальна пневмонія, уражуючи переважно працездатних людей та характеризуючись високою смертністю й інвалідизацією хворих унаслідок розвитку ускладнень, є однією із найобтяжливіших медико-соціальних проблем. Клінічний перебіг негоспітальної пневмонії за останні роки помітно змінився, що пов’язано зі збільшенням кількості верифікації атипової мікрофлори, насамперед вірусної та хламідійної інфекції як можливого етіологічного чинника патології.
Для негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця у хворих, інфікованих Chlamydophila pneumoniae, на відміну від інтактних осіб характернішими ознаками є: сухий малопродуктивний кашель, субфебрильна температура тіла на тлі виразного інтоксикаційного синдрому та лейкоцитозу, переважання двобічного дрібновогнищевого ураження легень.
Висновки. Ідентифікація сухого малопродуктивного кашлю, крепітації, ознак інтоксикаційного синдрому без підвищення температури тіла й болю колючого характеру на боці запальної інфільтрації легень при негоспітальній пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця є підставою для цілеспрямованого пошуку Chlamydophila рneumoniae.

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, ішемічна хвороба серця, Chlamydophila pneumonia, клінічний перебіг.

 

Особенности клинического течения негоспитальной пневмонии на фоне ишемической болезни сердца в зависимости от верификации Chlamydophila pneumonia

Н.Н. Островский, О.И. Варункив

Цель — оценка клинического течения негоспитальной пневмонии на фоне ишемической болезни сердца в зависимости от верификации Chlamydophila pneumonia.
Материалы и методы. Проведено углубленное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование 102 пациентов с негоспитальной пневмонией в возрасте от 50 до 65 лет.
Результаты и обсуждение. Негоспитальная пневмония, поражая в подавляющем большинстве лиц трудоспособного возраста и характеризуясь высокой смертностью и инвалидизацией больных вследствие развития осложнений, является одной из наиболее обременительных медико-социальных проблем. Клиническое течение негоспитальной пневмонии за последние годы заметно изменилось, что связано с увеличением количества верификации атипичной микрофлоры, прежде всего вирусной и хламидийной инфекции, как возможного этиологического фактора патологии. Для негоспитальной пневмонии на фоне ишемической болезни сердца у больных, инфицированных Chlamydophila pneumoniae, в отличие от интактных лиц более характерными признаками являются сухой малопродуктивный кашель, субфебрильная температура тела на фоне выраженного интоксикационного синдрома и явлений лейкоцитоза, преобладание двустороннего дистального поражения легких.
Выводы. Идентификация сухого малопродуктивного кашля, крепитации, признаков интоксикационного синдрома без повышения температури тела и боли колющего характера на стороне воспалительной инфильтрации легких при внегоспитальной пневмонии на фоне ишемической болезни сердца является поводом для целенапраленного поиска Chlamydophila рneumoniae.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 

Клінічна та імунологічна ефективність ізофону у дітей, хворих на туберкульоз

О.І. Білогорцева, В.П. Костроміна, Ж.І. Кривошеєва, М.А. Волик, Н.В. Симоненкова, І.В. Копосова, О.Є. Сіваченко, Я.І. Доценко

Наведено результати впливу ізофону на стан імунної системи у дітей, хворих на туберкульоз легень. У контрольній групі пацієнтів лікували за стандартною схемою. Виявлено, що цей препарат має імуномодулювальні властивості й позитивно впливає на стан місцевого мукозального імунітету у хворих на туберкульоз, знижує вплив чинників специфічного і неспецифічного запалення у бронхах.

Ключові слова: діти, ізофон, лікування туберкульозу.

 

Клиническая и иммунологическая эффективность изофона у детей, больных туберкулезом

О.И. Белогорцева, В.П. Костромина, Ж.И. Кривошеева, М.А. Волык, Н.В. Симоненкова, И.В. Копосова, О.Е. Сиваченко, Я.И. Доценко

Представлены данные влияния изофона, который был включен в схему лечения детей, больных туберкулезом. В контрольной группе пациентов лечили по стандартной схеме. Установлено, что препарат имеет иммуномодулирующие свойства и положительно влияет на состояние мукозального иммунитета у больных туберкулезом, снижает влияние факторов специфического и неспецифического воспаления в бронхах.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. ЛЕКЦІЇ

 

ВІЛ-інфекція/СНІД: клінічні вияви на шкірі та видимих слизових оболонках

В.І. Степаненко, В.Г. Коляденко

Представлено низку класифікацій ВІЛ/СНІДу, а також перелік деяких інфекційних та неінфекційних дерматозів, що їх реєструють у хворих на СНІД, та описано особливості їхнього перебігу.

 

ВИЧ-инфекция/СПИД: клинические проявления на коже и видимых слизистых оболочках

В.И. Степаненко, В.Г. Коляденко

Представлен ряд классификаций ВИЧ/СПИДа, а также некоторые инфекционные и неинфекционные дерматозы, которые регистрируют у больных СПИДом, описаны их особенности.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. ЛЕКЦІЇ

 

Екзогенний алергійний альвеоліт

А.С. Свінціцький

Мета — ознайомлення широкого кола лікарів загальної практики та пульмонологів з проблемою екзогенного алергійного альвеоліту (ЕАА). У статті викладено головні напрями вивчення проблеми ЕАА, представлено патоморфологічну картину хвороби, наведено сучасні погляди на етіологію, патогенез, етапи діагностики та схеми лікування ЕАА.

Ключові слова: екзогенний алергійний альвеоліт, імунокомплексна опосередкована хвороба, «фермерська легеня», комплекс антиген—антитіло—комплемент.

 

Экзогенный аллергический альвеолит

А.С. Свинцицкий

Цель — знакомство широкого круга врачей общей практики и пульмонологов с проблемой экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА). В статье изложены главные направления изучения проблемы ЭАА, представлена патоморфологическая картина болезни, приведены современные взгляды на этиологию, патогенез, этапы диагностики и схему лечения ЭАА.

Ключевые слова:

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВООЗ

 

Головні положення, розроблені ВООЗ, щодо профілактичного лікування та виявлення випадків туберкульозу у людей, які живуть із ВІЛ

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2009 № 846

Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення
про обов’язкову госпіталізацію

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2009 № 846

Положення про відділення хіміорезистентного туберкульозу

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2009 № 846

Положення про відділення (палату) для хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.2009 № 927

Про затвердження Положення про кабінет контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.2009 № 927

Положення про кабінет контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. ПОСТАТІ

 

До 150-річчя від дня народження академіка Ф.Г. Яновського (1860—1928)

Підготував В.І. Петренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

Авторизація


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»