Українською | English
usaid banner

Новини та конференції

 

Цей розділ присвячено інформаційним повідомленням про актуальні проблеми фтизіатрії, пульмонології, інфектології, а також з'їзди, конгреси та конференції.

 

 

 

Україну обрано членом Координаційної ради UNAIDS

Україна набула членства у складі Координаційної ради Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) на період 2014-2016 років. За результатами виборів, які відбулися 26 квітня у Нью-Йорку (США) було підтримано кандидатуру заступника Голови держслужби України соцзахворювань Олени Єщенко. Про це повідомляється у листі Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві на адресу Держслужби України соцзахворювань.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:51

 

В Україні внесено зміни до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

Відповідний Наказ МОЗ України від 27.03.2013 р. №238 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200» прийнято та зареєстровано у Міністерстві юстиції України (№637/23169)

Документ було суттєво змінено у бік розширення доступності допомоги особам, які страждають на опоїдну залежність в Україні. Так, зміни до Порядку скасовують норму про обов’язкове пред’явлення хворим двох документально засвідчених неуспішних спроб попереднього лікування від наркотичної залежності. Критеріями включення до ЗПТ є: вік пацієнта більше ніж 18 років, письмове звернення хворого щодо початку ЗПТ, заповнення хворим форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату. Особи віком до 18-ти років також мають змогу отримувати зазначену терапію, однак для цього необхідним є письмове звернення їх батьків або законних представників.

Крім того, спрощено механізм отримання ЗПТ в закладі охорони здоров’я іншого регіону – у разі зміни місця проживання, відпустки, відрядження тощо. Наказом №238 з Порядку вилучено норму про необхідне рішення комісії закладу охорони здоров’я щодо продовження ЗПТ. Таким чином, для отримання ЗПТ в іншому регіону особі необхідно подати виписку, де зазначаються ПІБ хворого, діагноз, підстава для продовження ЗПТ в лікувальному закладі іншого регіону, назва та доза препарату, який отримує хворий,термін продовження ЗПТ в іншому регіоні, а також додати документ, який підтверджує необхідність отримувати ЗПТ в іншому регіоні.

З переліку критеріїв вилучення із програми ЗПТ, згідно зі змінами, вилучено норму про набрання законної сили обвинувальним вироком суду або постановою у справі про адміністративні правопорушення.

З метою безперервності отримання ЗПТ хворим, зміни до Порядку визначають, що лікар повинен «протягом одного робочого дня з моменту звернення пацієнта до закладу охорони здоров'я письмово звертається до Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для забезпечення передачі у строк не більше трьох календарних днів з моменту отримання звернення керівника закладу Препарату між закладами охорони здоров’я з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:43

 

У регіонах будуть розроблені локальні клінічні протоколи з метою стандартизованого підходу до лікування туберкульозу

Держслужбою України соцзахворювань проведено семінар-нараду для фахівців протитуберкульозних закладів, яка стосувалася питань впровадження в регіонах Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за темою «Туберкульоз»

На основі протоколу регіони розроблятимуть локальні протоколи, які в подальшому затверджуватиметься на рівні управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій. У локальному протоколі повинні бути точно зазначені відділення, посади лікаря та середнього медичного персоналу, які здійснюють медичну допомогу хворим на туберкульоз, а також контактна інформація для термінового зв’язку. Документ також обов’язково повинен містити індикатори результативності лікування.

Окремим документом до локального протоколу додається клінічний маршрут пацієнта, де зазначено рух пацієнта процесі отримання необхідної медичної допомоги – його консультації в лікарів, візити до закладів охорони здоров’я, кабінетів чи відділень. Маршрут пацієнта є специфічним для кожного закладу і розробляється в індивідуальному порядку.

Під час заходу було представлено рекомендовану структуру локальних протоколів, основні методичні та технічні рекомендації в процесі їх розробки регіонами. Локальний протокол повинен бути затверджений впродовж трьох місяців від затвердження медико-технологічних документів у МОЗ України.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:41

 

Вітчизняні фахівці вивчили міжнародний досвід з питань інфекційного контролю

Українські фахівці впродовж двох тижнів вивчали міжнародний досвід з питань інфекційного контролю за туберкульозом на тренінгах, організованих Навчальним центром при Володимирському (РФ) обласному протитуберкульозному диспансері - єдиним у країнах Східної Європи сертифікованим ВООЗ навчальним центром з інфекційного контролю

За підтримки Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» дев'ять спеціалістів з України взяли участь у тренінгах «Попередження нозокоміальної передачі туберкульозу» та «Інженерні аспекти попередження внутрішньолікарняної передачі туберкульозу. Проектування, монтаж, балансування, паспортизація, прийом та обслуговування вентиляційних систем». У якості тренерів виступили міжнародні експерти з питань інфекційного контролю за туберкульозом – представники Center for Disease Control and Prevention, CDC (Центр по Контролю Захворювань і Профілактиці, Атланта, США).

Учасники розглянули усі три компоненти інфекційного контролю: адміністративний, інженерний та персональний захист; вивчали економічну обґрунтованість заходів з інфекційного контролю; моделювали різноманітні ситуації з розробки заходів інфекційного контролю та прийняття управлінських рішень; напрацьовували навички написання ефективних планів інфекційного контролю; обговорювали проблеми реалізації програм інфекційного контролю в різних країнах. Важливо, що питання інфекційного контролю розглядались як на прикладі лікувально-профілактичних закладів, так і стосовно закладів пенітенціарної системи та місць масового скупчення людей.

Набутий досвід учасники тренінгів використають на своїх робочих місцях, покращуючи якість роботи з інфекційного контролю, проводячи тренінги для співробітників своїх служб та беручи участь в процесі перегляду нормативної документації з інфекційного контролю за туберкульозом, інженерією та архітектурою лікувально-профілактичних закладів на національному та регіональному рівнях.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:40

 

В Україні врегульовано питання розмитнення товарів та послуг, які закуповуються за рахунок грантів Глобального фонду

В квітні 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»

Таким чином, забезпечується реалізація Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та впроваджується звільнення від оподаткування товари та послуги, які закуповуються за кошти Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні в рамках реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу. Очікуваний обсяг фінансування цих програм на період до 2016 року складає близько 300 млн. доларів США.

Документ затверджує два порядки:

1) порядок ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні;

2) порядок постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Зазначеною постановою встановлено, що ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту відповідних товарів здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) між основним реципієнтом (субреципієнтом) і постачальником товарів.

Таке ввезення може здійснюватися основним реципієнтом (субреципієнтом), набувачем благодійної допомоги та іншим підприємством, установою, організацією, яка має право відповідно до законодавства здійснювати операції із ввезення на митну територію України товарів (далі — підприємство).

Постановою також врегульовано механізм підтвердження переліку товарів та послуг, які будуть закуповуватися із застосуванням вищезгаданих пільг. Дані функції покладаються на Держслужбу України соцзахворювань.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:38

 

Урядом України прийнято рішення щодо виділення додаткового фінансування заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу

«Фінансування заходів у 2013 році буде суттєво збільшено, що дозволить забезпечити ширше охоплення населення заходами профілактики та лікування цих захворювань. Так, на лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДу буде додатково виділено близько 180 млн грн, на здійснення лабораторного супроводу хворих, які отримують антиретровірусну терапію – 60 млн грн., на закупівлю електронних дозаторів для пунктів надання замісної підтримувальної терапії – понад 15 млн грн. На закупівлю обладнання для протитуберкульозних закладів планується спрямувати кошти в межах 33 млн грн. Крім того, близько 49 млн грн підуть на створення відділень для лікування хворих на туберкульоз, які перебувають у слідчих ізоляторах», - повідомила Т.Александріна.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:36

 

В Україні удосконалено та уніфіковано обліково-статистичні форми щодо епідситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу

Відповідний наказ №180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення», підготовлений Держслужбою соцзахворювань у співпраці з партнерами, затверджено МОЗ України та днями зареєстровано у Міністерстві юстиції (№495/23027 від 27 березня 2013 року)

Документ дасть можливість стандартизувати та упорядкувати процес систематичного збору та аналізу інформації на місцевому, регіональному, а також на національному рівнях для подальшого прийняття управлінських рішень щодо розширення та пріоритизиції заходів протидії ВІЛ-інфекції в Україні. Виконання наказу забезпечить виконання низки завдань, визначених в Загальнодержавній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки та у подальшому.

Довідково: з метою контролю за станом епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні розроблено та впроваджено єдину систему моніторингу. Ця система передбачає збір даних на чотирьох рівнях: рівні пацієнта (індивідуальному, шляхом заповнення первинної облікової форми); рівні закладів охорони здоров’я (шляхом заповнення статистично-облікових форм); рівні регіонів (шляхом складання квартальних та щомісячних зведених звітів); національному рівні (шляхом складання галузевої статистичної звітності). Затвердження наказом уніфікованих стандартних форм обліку є одним з ключових компонентів забезпечення ефективного функціонування національної системи моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:36

 

Глобальний фонд затвердив запит України на продовження фінансування гранту за компонентом «Туберкульоз»

Загальні обсяги фінансування заходів з боку Глобального фонду становитимуть 59,6 млн грн.

Кошти, в першу чергу, будуть спрямовані на покращення діагностики туберкульозу, лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистенстністю, підтримку хворих, роботу з групами ризику, а також на реалізацію стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації.

Планується, що реалізація другої фази гранту розпочнеться в липні 2013 року, а до цього часу здійснюватиметься завершальна стадія активностей в рамках першої фази, за виконання яких відповідатиме основний реципієнт першої фази – Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Нагадаємо, що рішенням Нацради від 2.11.2012 р. основним реципієнтом гранту Глобального фонду обрано ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України». Субреципієнтами стануть (PATH ), Товариство Червоного Хреста України, Державна пенітенціарна служба, ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій».

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:35

 

Держслужба України соцзахворювань запроваджує на своєму сайті «Електронну приймальню для пацієнтів»

Новий інтерактивний сервіс націлений на виявлення порушень пов’язаних із неотриманням хворими антиретровісних чи протитуберкульозних препаратів та іншими порушеннями, які мали місце в процесі лікування

«На сьогодні всі регіони України в повному обсязі забезпечені як антиретровірусними, так протитуберкульозними препаратами. Централізована закупівля здійснювалася на основі прогнозованих потреб областей, тому випадки неотримання пацієнтами необхідних ліків просто недопустимі. Саме тому Держслужба України соцзахворювань пропонує пацієнтам, яким відмовлено у лікуванні скористатися нашою «Електронною приймальнею для пацієнтів. Ця опція не лише допоможе нам здійснити контроль за раціональним використанням, а й виявити інші проблемні питання на місцях», - зазначає Т.Александріна.

Інформація, яка надходитиме до електронної приймальні, в частині персональних даних не підлягатиме розголошенню і має на меті, насамперед, захист їхніх інтересів. На основі узагальнених даних буде визначений показник доступності до лікування в кожному регіоні, в кожному медичному закладі, який надає спеціалізовану допомогу ВІЛ-інфікованих та хворим на туберкульоз.

Довідково:

На сьогодні в Україні сформовано запас як протитуберкульозних, так антиретровірсних препаратів. Протягом останніх 2-х років було забезпечено економію бюджетних коштів близько 50 млн грн при закупівлі протитуберкульозних препаратів і виробів медичного призначення. На зекономлені кошти, наприклад, вперше вдалося забезпечити 100% потребу в препаратах за основними схемами лікування мультирезистентного туберкульозу. Оптимізація номенклатури закупівель, разом зі зниженням рівня цін, дозволили більш ніж в 2 рази збільшити охоплення лікуванням хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ).

За два останніх роки досягнуто суттєвої економії бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель антиретровірусних препаратів і виробів медичного призначення – близько 45 млн грн, що дозволило збільшити кількість пацієнтів, охоплених лікуванням. Зокрема, у 2012 році економія бюджетних коштів при здійсненні закупівель склала близько 22 млн грн. Забезпечено посхемний розрахунок потреби регіонів у АРВ-препаратах, збільшено схеми лікування, усунено дороговартісне лікування та закуплено оригінальні, якісні препарати.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 15.05.2013 16:33

 

В Україні планується оптимізувати лабораторну мережу для мікробіологічної діагностики туберкульозу

Під час Колегії в Міністерстві охорони здоров’я України було обговорено найбільш проблемні аспекти в питанні реалізації державної політики з протидії туберкульозу в Україні. Участь у Колегії під головуванням Міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової взяли народний депутат України Тетяна Бахтеєва, президент Національної академії медичних наук України Андрій Сердюк, заступники Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов та Роман Богачев, Голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна, а також керівники обласних управлінь та департаментів з охорони здоров’я, головні лікарі протитуберкульозних закладів країни.

Як повідомила під час засідання Голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна, основними пріоритетами у найближчій перспективі є нарощення темпів діагностики туберкульозу, оптимізації лабораторної мережі мікробіологічних досліджень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

«Максимальні зусилля будуть спрямовані на своєчасне виявлення туберкульозу, зокрема, його мультирезистентної форми. За результатами 2012 року нам вдалося збільшити рівень виявлених випадків стійкого до препаратів туберкульозу. За офіційними даними ВООЗ цей показник дорівнював 16%, прогнозуємо, що у другому півріччі рівень виявлення мультирезистентного туберкульозу дорівнюватиме 19%. Для прикладу, у Білорусі рівень вперше виявлених хворих із мультирезистентним туберкульозом сягнув 32%, в Молдові – 27%, в Росії – 18%. Вчасне діагностування цієї форми захворювання дозволить підвищити ефективність його лікування та знайти шляхи подолання його розповсюдження», - підкреслює вона.

Прес-служба Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Опубліковано: 28.03.2013 12:41

Показані документи: 31-40

Всього документів: 139

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/tubvil.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»